Qualifact Instytut Szkoleń

Kurs "Specjalista ds. Marketingu" poziom podstawowy

Opis kursu

Szkolenie ma charakter otwarty. Zajęcia odbywają się w trybie e-learningu oraz sesji Q&A (Pytań i Odpowiedzi). Uczestnicy korzystają z filmów szkoleniowych, podręcznika oraz innych materiałów.  Z wykładowcami i trenerami mają kontakt w czasie sesji Q&A oraz drogą mailową.

Marketing ma na celu rozpoznawanie oraz zaspokajanie ludzkich i społecznych potrzeb [Kotler i Keller (2017)]. Szczególną role w tym procesie odgrywa badanie potrzeb klientów oraz trendów rynkowych, przygotowanie odpowiednich ofert produktów i usług, ich wycena, organizacja systemu dystrybucji oraz komunikowanie się z potencjalnymi i rzeczywistymi klientami. Zadania te powierzane są w przedsiębiorstwach specjalistom i kierownikom ds. marketingu.

Zawód ten jest niezwykle ceniony, bo praca specjalistów w tej dziedzinie przekłada się na lepszy wizerunek przedsiębiorstwa, poprawę relacji z klientami oraz co najważniejsze – zwiększenie sprzedaży i zysków oraz wzrost udziału w rynku.

Wg badań GUS (przeprowadzonych w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w Polsce w październiku 2018 r. pracowało 199 tys. specjalistów  oraz 76 tys. kierowników ds. sprzedaży, marketingu i public relations. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto specjalistów wynosiło 6363 zł, a kierowników 9610 zł. 

W USA, największej gospodarce świata, w 2019 r. pracowało 690 tys. specjalistów ds. marketingu. Ich średnie roczne wynagrodzenie wynosiło 74 tys. USD. W przypadku menedżerów ds. marketing (270 tys. etatów) średnie roczne wynagrodzenie wynosiło 154 tys. USD. Prognozy dotyczące zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie są bardzo optymistyczne – przewiduje się, że liczba zatrudnionych specjalistów ds. marketingu wzrośnie w latach 2020-2029 o 18% (przy 4% wzroście prognozowanym dla wszystkich grup zawodowych).   

Termin: Czerwiec 2021 i kolejne miesiące; szacunkowy czas trwania kursu 1 miesiąc;

Przyjęta formuła e-learningu pozwala w sposób elastyczny zaplanować wykorzystanie filmów i materiałów szkoleniowych, w trakcie kursu uczestnicy mają możliwość kontaktowania się z wykładowcami / trenerami drogą mailową oraz w czasie sesji Q&A (Pytań i Odpowiedzi), które będą organizowane w ramach zapotrzebowania.

Dla kogo kurs "Specjalista ds. Marketingu" ?

Kurs „Specjalista ds. Marketingu. Poziom podstawowy” adresowany jest do osób, które:

 • chcą pracować w działach marketingu, a nie miały dotychczas okazji zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności w ramach studiów lub pracy zawodowej;
 • pracują już w dziale marketingu, ale odczuwają niedosyt posiadanej wiedzy i umiejętności (bo np. ukończyły studia o innym profilu niż marketing);
 • pracują w mikro lub małych przedsiębiorstwach, gdzie ich zakres obowiązków został rozszerzony o zagadnienia z zakresu marketingu;
 • chcą podjąć działalność gospodarczą, a odczuwają niedosyt wiedzy w zakresie marketingu.
 • chcą się rozwijać w różnych dziedzinach, do których należy marketing; mają potrzebę samorealizacji oraz doskonalenia zawodowego;
 • chcą uzyskać certyfikat, potwierdzający ich wiedzę i umiejętności w zakresie marketingu.

Kurs „Specjalista ds. Marketingu. Poziom podstawowy” nie jest przeznaczony dla osób, które:

 • ukończyły studia licencjackie lub magisterskie o profilu marketingowym;
 • ukończyły studia licencjackie lub magisterskie na kierunkach ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu, na których miały wiele przedmiotów powiązanych z marketingiem;
 • od wielu lat pracują w dziale marketingu i zdobyły już odpowiednią wiedzę oraz umiejętności w tej dziedzinie;
 • uczestniczą w zajęciach akademickich prowadzonych przez wykładowców / trenerów kursu lub są z nimi powiązane zawodowo [zob. Kodeks etyki Instytutu Szkoleń Qualifact].

Program szkolenia

 1. MIEJSCE MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – Generowanie idei biznesu. Kompozycja marketingowa (Marketing mix).
 2. BADANIA MARKETINGOWE – Rodzaje badań marketingowych. Instrumenty pomiarowe. Analiza SWOT.
 3. GRUPY DOCELOWE – Specyfika potrzeb oraz zachowań klientów. Segmentacja klientów indywidualnych i biznesowych.
 4. POLITYKA PRODUKTOWA – Oferta produktów i usług. Cross-selling i up-selling. Rola marki w polityce produktowej. Dostosowanie oferty produktów i usług do potrzeb klientów.
 5. POLITYKA CENOWA – Strategie cenowe. Wpływ polityki cenowej na zachowania zakupowe i lojalność klientów. Modele różnicowania cen.
 6. POLITYKA DYSTRYBUCJI – Modele dystrybucji. Kanały dystrybucji preferowane przez klientów.
 7. SYSTEM KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ – Komunikacja marketingowa. Promocja produktów. Przekaz. Media. Skuteczność promocji.
 8. MARKETING CYFROWY – E-commerce. Pozycjonowanie stron. Performance marketing. Sklep internetowy. Marketing internetowy – Google Ads, kampanie newsletterowe.
 9.  PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY W DZIALE MARKETINGU – Opis stanowiska pracy. Tworzenie planu marketingowego. Kontakty z agencjami reklamowymi, domami medialnymi, influencerami oraz klientami. Zarządzanie stronami internetowymi – treści, artykuły, bannery, materiały do platformy sprzedażowej. Tworzenie strategii social media i realizowanie płatnych kampanii.

Materiały szkoleniowe w pakiecie

Uczestnicy kursów mają dostęp do następujących materiałów:

 • Filmy szkoleniowe
 • Prezentacje w Power Poincie lub PDF
 • Wzorcowe kwestionariusze, plany marketingowe, media plany
 • Przykładowe pytania testujące wiedzę i umiejętności
 • Podręcznik kursowy (P. Kotler, K. Keller, Marketing, Rebis 2012 lub inny podręcznik w cenie do 100 zł)

Nabywane umiejętności

Uczestnik kursu potrafi:

 • Wykorzystać źródła wtórne do analiz rynkowych
 • Zaprojektować proste badania marketingowe
 • Przygotować plan kampanii promocyjnej
 • Przygotować plan marketingowy
 • Przygotować treści na stronę internetową
 • Ocenić efektywność kampanii cyfrowych w mediach społecznościowych

Korzyści płynące z ukończenia kursu

W ramach kursu uczestnicy nabywają szeroką wiedzę oraz przydatne w pracy zawodowej umiejętności. Uzyskany certyfikat ułatwia im podjęcie pracy w zawodzie Specjalisty ds. marketingu lub uzyskanie awansu na stanowisko Koordynatora ds. marketingu. Ich praca na tych stanowiskach staje się bardziej efektywna i satysfakcjonująca, co przyczynia się do poprawy wyników przedsiębiorstw. Z kolei osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poznają tajniki marketingu wystarczające do uruchomienia start-upu i podejmowania optymalnych decyzji dotyczących działalności marketingowej.

Z badań naukowych wynika [zob. np. OECD (2020), Education at a glance], że inwestycje w kapitał ludzki należą do najbardziej opłacalnych, a korzyści w skali całego cyklu życia mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy USD.

Osoby prowadzące szkolenie

dr hab. Marek Szczepaniec

profesor Uniwersytetu Gdańskiego; specjalizuje się w badaniach: kapitału ludzkiego, kapitału relacyjnego, przedsiębiorczości, finansów behawioralnych, ekonomii przestępczości; autor lub współautor m.in. monografii: Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych oraz Finanse behawioralne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak unikać błędów w biznesie i podejmować optymalne decyzje?, a także ponad 100 artykułów naukowych i raportów z badań; ma ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie badań marketingowych oraz doradztwa dla biznesu. 

dr Tomasz Czuba

dr Tomasz Czuba  – prezes firmy Qualifact, adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim oraz pracownik Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów; specjalizuje się w badaniach: rynku ubezpieczeń, zarządzania marką, kapitału relacyjnego, strategii marketingowych; autor lub współautor ponad 100 artykułów naukowych i raportów z badań; ma ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie badań marketingowych oraz doradztwa dla biznesu. 

mgr Paweł Szczepaniec

Praktyk biznesu. Jego głównym obszarem zainteresowań są nowoczesne strategie marketingowe w zakresie marketingu B2B. Posiada doświadczenie w zarządzaniu marketingowym, kreowaniu strategii marketingowej spółki, budowaniu strategii marki (wprowadzaniu nowej marki na rynek), a także w zarządzaniu projektami z pogranicza IT i marketingu (oprogramowanie i aplikacje internetowe) w metodykach zwinnych (Agile, SCRUM). Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach marketingu pomorskich spółek kapitałowych. Pomysłodawca i współzałożyciel agencji interaktywnej Out Loud – The Creative Company.

Zamów kurs "Specjalista ds. Marketingu"

Cena 650 zł + VAT

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w szkoleniu

Kurs ma charakterze e-learningu, dlatego potrzeby jest dostęp do internetu, komputer / laptop oraz bezpłatna aplikacja MS Teams (do sesji Q&A). Ze względu na wykorzystywanie materiałów drukowanych (Podręcznik kursowy i Certyfikat ukończenia szkolenia), niezbędne jest podanie danych adresowych.