Qualifact Instytut Szkoleń

Szkolenia dla klientów korporacyjnych

Duże korporacje mają największą wiedzę odnośnie znaczenia i przydatności szkoleń, ale też najwyższe wymagania w tej dziedzinie. Szkoleniami obejmowane są duże grupy pracowników, bo wpływa to nie tylko na zwiększenia wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, ale także większą motywację pracowników i zwiększenie efektywności ich pracy. Duże przedsiębiorstwo buduje też za pomocą inwestycji w pracowników wizerunek dobrego pracodawcy (employer branding) oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR). Szkolenia QIS dla korporacji dedykowane są wybranym obszarom prowadzenia biznesu, procesom decyzyjnym, a także wiedzy na temat wybranych grup docelowych. Specjalna oferta szkoleń QIS  adresowana jest  do banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz firm leasingowych.

Przebieg szkolenia i certyfikacja

Kursy i szkolenia mają następujący przebieg:

  • Wykłady stacjonarne lub filmy szkoleniowe, prowadzone są przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, obejmujących kluczowe pojęcia i kategorie, mechanizmy funkcjonowania rynków, związki przyczynowo-skutkowe, a także wyniki światowych oraz polskich badań empirycznych.
  • Ćwiczenia, kształtujące podstawowe umiejętności przydatne w praktyce, bazują na case studies, symulacjach biznesowych, dyskusjach oraz analizach dokumentów źródłowych pochodzących z przedsiębiorstw.
  • Uczestnicy kursów i szkoleń mają możliwość: korzystania z konsultacji z wykładowcami, sesji pytań i odpowiedzi (Q&A) oraz kontaktów mailowych.
  • Weryfikacja wiedzy i umiejętności odbywa się przy wykorzystaniu testów oraz ocen projektów i zadań.
  • Uczestnicy kursów uzyskują certyfikaty poświadczające zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
  • Po każdym kursie i szkoleniu prowadzona jest ewaluacja, w ramach której uczestnicy oceniają program, trenera oraz przydatność zdobytej wiedzy oraz umiejętności.

Szkolenia dla klientów korporacyjnych dostępne wkrótce