Qualifact Instytut Szkoleń

Szkolenia dla osób prywatnych

Kursy i szkolenia QIS dla osób fizycznych mają za zadanie zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników, przekładające się na ich możliwości zawodowe – podjęcia ciekawej, dobrze płatnej pracy, a także awansu oraz rozwoju zawodowego. Inwestycje w kapitał ludzki należą do najbardziej opłacalnych. Jednorazowy wydatek plus wytężona praca w ramach kursu przekładają się na znaczący wzrost dochodów, co w skali całego cyklu życia może zapewnić korzyści sięgające nawet kilkuset tysięcy USD.

Przebieg szkolenia i certyfikacja

Kursy i szkolenia mają następujący przebieg:

  • Wykłady stacjonarne lub filmy szkoleniowe, prowadzone są przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, obejmujących kluczowe pojęcia i kategorie, mechanizmy funkcjonowania rynków, związki przyczynowo-skutkowe, a także wyniki światowych oraz polskich badań empirycznych.
  • Ćwiczenia, kształtujące podstawowe umiejętności przydatne w praktyce, bazują na case studies, symulacjach biznesowych, dyskusjach oraz analizach dokumentów źródłowych pochodzących z przedsiębiorstw.
  • Uczestnicy kursów i szkoleń mają możliwość: korzystania z konsultacji z wykładowcami, sesji pytań i odpowiedzi (Q&A) oraz kontaktów mailowych.
  • Weryfikacja wiedzy i umiejętności odbywa się przy wykorzystaniu testów oraz ocen projektów i zadań.
  • Uczestnicy kursów uzyskują certyfikaty poświadczające zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
  • Po każdym kursie i szkoleniu prowadzona jest ewaluacja, w ramach której uczestnicy oceniają program, trenera oraz przydatność zdobytej wiedzy oraz umiejętności.

Kurs "Specjalista ds. Marketingu" poziom podstawowy

Marketing ma na celu rozpoznawanie oraz zaspokajanie ludzkich i społecznych potrzeb [Kotler i Keller (2017)]. Szczególną role w tym procesie odgrywa badanie potrzeb klientów oraz trendów rynkowych, przygotowanie odpowiednich ofert produktów i usług, ich wycena, organizacja systemu dystrybucji oraz komunikowanie się z potencjalnymi i rzeczywistymi klientami. Zadania te powierzane są w przedsiębiorstwach specjalistom i kierownikom ds. marketingu. Zawód ten jest niezwykle ceniony, bo praca specjalistów w tej dziedzinie przekłada się na lepszy wizerunek przedsiębiorstwa, poprawę relacji z klientami oraz co najważniejsze – zwiększenie sprzedaży i zysków oraz wzrost udziału w rynku. 

Szkolenie ma charakter otwarty. Zajęcia odbywają się w trybie e-learningu oraz sesji Q&A (Pytań i Odpowiedzi). Uczestnicy korzystają z filmów szkoleniowych, podręcznika oraz innych materiałów.  Z wykładowcami i trenerami mają kontakt w czasie sesji Q&A oraz drogą mailową.

Czerwiec 2021 i kolejne miesiące; szacunkowy czas trwania kursu 1 miesiąc;

Prowadzący: dr hab. Marek Szczepaniec, dr Tomasz Czuba, mgr Paweł Szczepaniec

przyjęta formuła e-learningu pozwala w sposób elastyczny zaplanować wykorzystanie filmów i materiałów szkoleniowych, w trakcie kursu uczestnicy mają możliwość kontaktowania się z wykładowcami / trenerami drogą mailową oraz w czasie sesji Q&A (Pytań i Odpowiedzi), które będą organizowane w ramach zapotrzebowania.

Cena: 650 PLN + VAT