Qualifact Instytut Szkoleń

Szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają swoją specyfikę, która wymaga dostosowania kursów i szkoleń do ich konkretnych potrzeb. Kluczowe decyzje podejmowane są najczęściej bezpośrednio przez właściciela. On sam, jak i jego pracownicy, muszą pełnić wiele funkcji wymagających szerokiego spektrum wiedzy i umiejętności. Ograniczona skala biznesu nie pozwala na zatrudnienie specjalistów odpowiadających za wąskie wycinki działalności. Szkolenia QIS pozwalają na doskonalenie różnych obszarów funkcjonalnych biznesu: marketingu i sprzedaży, dystrybucji oraz finansów.

Przebieg szkolenia i certyfikacja

Kursy i szkolenia mają następujący przebieg:

  • Wykłady stacjonarne lub filmy szkoleniowe, prowadzone są przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, obejmujących kluczowe pojęcia i kategorie, mechanizmy funkcjonowania rynków, związki przyczynowo-skutkowe, a także wyniki światowych oraz polskich badań empirycznych.
  • Ćwiczenia, kształtujące podstawowe umiejętności przydatne w praktyce, bazują na case studies, symulacjach biznesowych, dyskusjach oraz analizach dokumentów źródłowych pochodzących z przedsiębiorstw.
  • Uczestnicy kursów i szkoleń mają możliwość: korzystania z konsultacji z wykładowcami, sesji pytań i odpowiedzi (Q&A) oraz kontaktów mailowych.
  • Weryfikacja wiedzy i umiejętności odbywa się przy wykorzystaniu testów oraz ocen projektów i zadań.
  • Uczestnicy kursów uzyskują certyfikaty poświadczające zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
  • Po każdym kursie i szkoleniu prowadzona jest ewaluacja, w ramach której uczestnicy oceniają program, trenera oraz przydatność zdobytej wiedzy oraz umiejętności.

Szkolenia dla sektora MSP dostępne wkrótce